Content

BC Manager

Stichting BC Meppel is een professioneel georganiseerd netwerk dat geleid wordt door een onafhankelijk bestuur. Ten behoeve van de organisatie, communicatie en relatiebeheer huurt BC Meppel een BC manager in, die in opdracht van het stichtingsbestuur, 20- 25 netwerk bijeenkomsten per jaar organiseert. Deze informele evenementen variëren van workshops tot lezingen en van bedrijfsbezoeken tot borrels.

De BC manager is niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen, hij draagt ook zorg voor de communicatie van BC Meppel naar de aangesloten organisaties. Hij onderhoudt de veel bezochte website, met het welbekende ‘smoelenboek’ als belangrijkste trekker, en beheert de social media accounts.

De BC manager staat vrijwel dagelijks rechtstreeks in contact met de aangesloten organisaties, die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven, onderwijs, cultuur en overheid. Doelstelling daarvan is verbindingen tussen leden of andere stakeholders uit het netwerk tot stand te brengen die hen in staat moeten stellen hun doelstellingen te bereiken. Maar hij ondersteunt de ondernemers ook individueel bij het netwerken of adviseert hen over de (marketing)plaats van het netwerken in de bedrijfsstrategie.

Namens BC Meppel behartigt de BC manager de belangen van de aangesloten organisaties in de economische Regio Zwolle en neemt hij daartoe initiatieven voor meer - en betere samenwerking in het regionale bedrijfsleven.