Aanmeldvoorwaarden

Voor deelnemen aan activiteiten van Businessclub Meppel (hierna te noemen BCM)

  1. De activiteiten zijn toegankelijk voor deelnemers d.m.v. tijdige aanmelding met volledige naam of namen in de gastenlijst van de activiteit. 
  2. Deelname aan de activiteit is bedoeld voor de contactpersonen van de organisatie zoals deze bekend zijn op de BCM website of een relatie die van waarde kan zijn voor de deelnemers van BCM.
  3. Aanmelding aan de activiteiten van BCM betekent dat de deelnemer zich committeert met zijn aanwezigheid. BCM, de locatie, catering en de gastspreker rekenen dan op je komst. Afmelden kan tot 48 uur van tevoren, tenzij anders vermeld. BCM behoudt zich het recht voorkosten in rekening te brengen bij afmelding na 48 uur of afwezigheid zonder afmelding.
  4. Voor activiteiten zonder een maximum aantal deelnemers zijn er twee opgaves per bedrijf mogelijk. Voor evenementen met een maximum aantal deelnemers staat het aantal inschrijvingen op één deelnemer per bedrijf. Mochten er in een later stadium nog plekken beschikbaar zijn, dan wordt de aanmelding opengezet voor twee aanmeldingen per bedrijf. De eerste aanmelding kan dan overschreven worden.
  5. BCM heeft het recht om aanmeldingen zonder volledige naam te verwijderen van de gastenlijst.
  6. I.v.m. de doelstelling verwacht BCM dat gasten een zakelijke positie hebben. De deelname aan activiteiten is uitsluitend bedoeld voor zakelijke relaties.