Duurzaam Energiecollectief Meppel (DEM) ontwikkelt en exploiteert  duurzame energieprojecten waarbij lokaal opgewekte energie lokaal wordt gebruikt.

Dat doet DEM door samen met lokaal gevestigde ondernemers gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om tot rendabele opwekking en uitwisseling van duurzame energie te komen.

Het collectief is opgericht door de coöperatie Verduursaam Echt Meppel met als doel kansrijke initiatieven naar realisatie en exploitatie te brengen.

DEM streeft bij de realisatie van haar projecten naar collectief lokaal eigendom. Met andere woorden, mee investeren tegen een eerlijke vergoeding voor de beschikbaar gestelde middelen.

Missie
DEM realiseert op de verschillende bedrijventerreinen in Meppel  energie-uitwisseling tussen energie opwekkend en gebruiker. DEM streeft daarbij naar een energieprijs, die zowel de producent als de gebruiker voor langere termijn zekerheid biedt over zowel opbrengsten uit productie en kosten van gebruik.