Gemeente Meppel

Meppel: stad van verbinding

De Meppeler ondernemers vinden Meppel de perfecte plek om zaken te doen. Vooral de bereikbaarheid over weg, water en spoor en het positieve ondernemersklimaat worden geroemd.
Vertrouwen is een opvallend kenmerk van zaken doen in Meppel. Samenwerken in Meppel is een belangrijke succesfactor.
Dankzij de levendige samenwerking van gemeente, ondernemers en bewoners is Meppel voortdurend in ontwikkeling om de ideale plek te blijven voor wonen, werken en recreëren.

In de toekomst ontwikkelt Meppel zich verder naar een leefbare, groene, duurzame woon- en werkstad, kleinschalig en met stadse allure.
Meppel wordt nog meer een bedrijvige spin in het web van regionale weg-, spoor- en waterverbindingen.
De komende jaren ligt de nadruk op kwaliteit, op behouden en versterken van de Meppeler identiteit, de positie in de regio en verbindingen.
Als gemeentebestuur gaan we graag met ondernemers in gesprek om samen te werken aan dit doel.

2018-10-17T15:11:04+00:00

Bezoekadres

Grote Oever 26 7941 BJ Meppel

Telefoon

14 0522

Postadres

Postbus 501 7940 AM Meppel

Contactpersonen

Richard Korteland

Angèl Meijnen - Geraedts