ICC-PMM is het overkoepelend aanspreekpunt voor de Meppeler industrie en ondernemingen en treedt op als gesprekspartner bij de diverse overheden als het gaat om de Meppeler infrastructuur en de belangen van de aangesloten leden. Daarnaast werkt ICC-PMM er continue aan om schaalvoordeel te verkrijgen door gezamenlijke inkoop. Door bundeling van krachten kunnen er faciliteiten gerealiseerd worden die als individuele ondernemer lastig te realiseren zijn.