Uw notaris staat paraat met advies. Heeft u het allemaal geregeld:

  • overdracht registergoed
  • hyptheek
  • testament
  • vermogensoverheveling
  • samenlevingscontract
  • huwelijkse voorwaarden
  • bedrijfsopvolging
  • stichtings- en verenigingsstatuten

Een oriënterend gesprek van een half uur op ons kantoor is altijd gratis. Kom dus gerust aan, of bel voor informatie.