OrthoMetals richt zich exclusief op de inzameling van alle metalen die overblijven na crematie. Na sortering en verkoop aan smelterijen is het ons streven een zo hoog mogelijke opbrengst, na aftrek van kosten, te vergoeden aan de crematoria die dit bedrag vervolgens besteden aan goede doelen naar hun keuze.