Reestmond is een Gemeenschappelijke Regeling waarin drie gemeenten deelnemen, namelijk de gemeenten Meppel, Staphorst en Westerveld. Reestmond richt zich allereerst op het aanbieden van werkgelegenheid aan de inwoners van deze gemeenten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daarnaast worden arbeids-ontwikkeltrajecten aangeboden. Het uiteindelijke doel is om medewerkers te ontwikkelen naar zo regulier mogelijke arbeid.

Concreet zet Reestmond hiertoe een ruim aanbod aan passende werksoorten in. Er vinden werkzaamheden binnen en buiten het gebouw plaats. Binnen het gebouw worden onder meer assemblage-, verpakken-, houtbewerking-, magazijn-, catering- en schoonmaakwerkzaamheden verricht. Buiten het gebouw vinden groen- en horecawerkzaamheden plaats. Verder plaatst Reestmond medewerkers op passende werkplekken binnen de reguliere arbeidsmarkt. Deze medewerkers worden door middel van een (groeps)detachering of een arbeidsovereenkomst met loonkostensubsidie geplaatst. Werksoorten waarin medewerkers geplaatst worden variëren van verpakken, stofferen, postverwerking, drukwerkzaamheden en personenvervoer tot metaalbewerking.