Scala is actief in een heel groot werkgebied. Kerntaak is het verzorgen van Cultuureducatie en het ondersteunen van Amateurkunst en cultuurparticipatie.

Scala is in de gemeenten en regio’s van haar werkgebied dé netwerkspeler voor cultuureducatie en amateurkunst. Scala heeft cursusaanbod voor het onderwijs, ontwikkelt kunstzinnig talent en biedt de werkplaats en training aan voor talentontwikkeling.

Kort gezegd: Scala is dé belangrijkste speler op de regionale markt van kunst en cultuur. Daarbij zien wij ons als een netwerkspeler van formaat.