Ervaren en enthousiaste marketing– en communicatie professional met van nature een talent voor netwerken en het verbinden van partijen. Mijn passie is het initiëren en organiseren van activiteiten en evenementen en het verzorgen van alle voorkomende (online) communicatie.

Eigenaar van Tineke Knorren Communicatie & Organisatie

Manager van de Meppeler Uitdaging. De Meppeler Uitdaging slaat een brug tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Hierdoor worden verbindingen gelegd die normaal gesproken niet vanzelfsprekend zijn. Denken vanuit overschot.