Een goed afscheid helpt je verder

Dela is een vereniging en dat betekent dat wij verder gaan dan het aanbieden van verzekeringen, het ondersteunen bij een begrafenis of crematie en onze mooie locaties.

Wij zijn al 100 jaar een betrokken vereniging zonder winstoogmerk en met betaalbare verzekeringen. Onze vereniging heeft bijna 1 miljoen leden en telt zo’n 200 vrijwilligers. Het organiseren van bijeenkomsten, in nauwe samenwerking met zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties, is de voornaamste taak van onze vrijwilligers.

We behandelen soms taboedoorbrekende thema’s. Met deze activiteiten willen wij bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderen. Wij maken een goed en waardevol afscheid voor iedereen bereikbaar. De wensen van overledenen en nabestaanden stellen wij hierbij centraal, rekening houdend met ieders cultuur, religie en achtergrond. Dat vinden wij belangrijk, want een goed afscheid helpt je verder.