Vanochtend heeft de burgemeester van de gemeente De Wolden, dhr. Roger de Groot, per telefoon aan Harry Helmich laten weten dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Versierselen
Normaal gesproken worden tijdens de zogenaamde lintjesregen, rond Koningsdag de te decoreren personen onder valse voorwendselen naar het gemeentehuis gelokt, maar dat ging helaas niet dit jaar. Voor de officiële uitreiking van de versierselen wordt, wanneer de gelegenheid dat weer toelaat, een andere datum gepland. Uiteraard konden we dit moment vandaag als naaste collega’s van Harry niet ongemerkt voorbij laten gaan. Kort na het telefoontje van de burgemeester werd Harry dan ook verrast door zijn collega’s met een surrogaat-lintje, bloemen en taart.

Verdiensten voor de samenleving
Harry krijgt zijn onderscheiding vanwege het feit dat hij zich verdienstelijk maakt c.q. heeft gemaakt voor de samenleving. Niet alleen door op een markante en betrokken wijze invulling te geven aan zijn directeurschap bij Univé en zijn inzet voor het Platform Onderlinge Verzekeraars, maar vooral door zich (belangeloos) in te zetten voor allerlei maatschappelijke organisaties en instellingen. Zo is Harry jarenlang lid geweest van het katholieke parochiebestuur Meppel en is hij voorzitter van de kerkelijke caritasinstelling, welke hulp regelt voor mensen die dat nodig hebben. Ook ging Harry jarenlang als reisleider op vakantie met mensen met een beperking. Harry is, mede vanuit zijn rol bij Univé, als ambassadeur betrokken bij Present Meppel. Sinds vorig jaar is hij dat ook voor stichting “Vier het leven”. Harry was ook lid van diverse businessclubs en meer dan 10 jaar voorzitter van businessclub Meppel. Ook is hij jarenlang bestuurslid geweest van de Oranjevereniging De Wijk. Bij al deze activiteiten gingen Harry’s idealen, zijn hart voor de medemens, zijn gezelligheid én een stukje zakelijkheid hand in hand. Harry Helmich benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Trots
Het idee om Harry voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen, ontstond bij het nadenken over de invulling van het afscheid van Harry in verband met zijn nadere pensionering. De omstandigheden van dit moment hebben zowel dat afscheid als de wijze waarop de lintjes uitgereikt worden helemaal veranderd. Een en ander neemt niet weg dat we bijzonder trots zijn op onze collega en dat we straks bij zijn afscheid (waar en hoe precies, dat weten we nog niet) kunnen zeggen: daar gaat een ridder!

Bron: Unive