“Christiaan, zou jij als eerste een column willen schrijven?” Als columnist van de Meppeler Courant kan ik hier natuurlijk alleen maar gehoor aan geven. “Waar moet ik het over hebben dan?” vroeg ik. “Over netwerken, ondernemerschap en samenwerking tussen leden” werd mij aangegeven.
Zo kort na de vakantie valt mij dus de eer om het spits af te bijten voor deze “BColumn”.

Een niet onbelangrijk onderdeel van ondernemerschap is netwerken. Daarbij niet zozeer het netwerken an sich maar juist het hebben van een netwerk. Een veel gehoorde zin luidt: ‘het maakt niet uit wie je bent maar wie je kent’.

Het hebben van een netwerk kan ook in de privésfeer van pas komen. Het inschakelen van advies, het vragen om een mening en het mogen lenen van bepaalde zaken. Het hebben van een netwerk leent zich voor allerlei zaken.

Binnen ons bedrijf merk ik ook hoe belangrijk een netwerk is. Dit levert niet alleen opdrachten op maar zorgt er ook voor dat de opdrachten op een adequate wijze worden ingevuld. Een goed contact met onder andere de Belastingdienst, banken, advocaten, verzekeraars levert onze cliënten voordeel op. Korte lijnen zijn daarbij essentieel.

Netwerken is vaak ook samenwerken. Het lid zijn van een netwerkclub draagt hier zeker aan bij. Samen optrekken om een optimaal resultaat te kunnen behalen voor de gezamenlijke cliënt. Dat geldt voor ons ook met leden van BC Meppel. Met de bank voor een financiering, met een advocaat vanwege een ontslagprocedure en een verzekeraar voor een juiste verzekering. De voorbeelden in onze praktijk zijn talloos.

Zelfs met de Belastingdienst kan samen worden opgetrokken. Het hebben van goed contact met de fiscus blijkt in de praktijk uitermate goed te werken. Zonder dat daarbij niet bepaalde standpunten door ons kunnen worden ingenomen (lees: scherp blijven adviseren met stellingname).

In het verleden hebben we zelfs een presentatie gehouden samen met een belastinginspecteur. Een avond met een bijzondere lading en sfeer. Voor veel ondernemers werden de ogen geopend over de werkwijze van de fiscus en welke data zij allemaal voorhanden hebben. Leuker konden we het niet maken…

Voor nu houd ik het voor gezien, wens ik eenieder al het goede toe en geef ik het stokje door aan Stefan en Thijs van Villa Kalkoven. Succes!

Christiaan Kodde – KFFA