De Stouwe wil ervoor zorgen en aan bijdragen dat ouder wordende mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. Dit geldt voor mensen die op de locaties wonen, maar ook voor mensen die er voor kortere of langere tijd verblijven of nog thuis wonen.
De locaties hebben een huiselijke, vertrouwde, maar ook uitnodigende uitstraling, aansluitend bij de omgeving waarin de centra zijn gesitueerd. De locaties bieden meer dan alleen zorg. Het zijn tevens laagdrempelige ontmoetingscentra voor bewoners van de wijk.

De Stouwe is een organisatie in Meppel en omstreken waar ouderen met al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kunnen. De Stouwe richt zich vooral op kwetsbare ouderen, die in toenemende mate behoefte hebben aan service, ondersteuning, welzijn, zorg en wonen