Bart Lever, de opgewekte aimabele notaris uit Meppel, trad zes jaar geleden als secretaris toe tot het BC-bestuur. Eind 2018 werd hij voorzitter. Nu acht hij de tijd rijp om het stokje door te geven. Of hij een uitzwaai-interview een idee vindt? “Terugkijken doe ik met plezier, als ik maar geen heel verhaal over mezelf hoef te vertellen.”

Jij neemt afscheid als voorzitter, dus het zal af en toe wel over jou gaan…
“Je begrijpt wel wat ik bedoel.”

Maar terugkijkend…
“…was het vooral leuk. Ik ben blij en trots dat het met de Businessclub zo goed gaat. Met succesvolle activiteiten en de groei die we meemaken.”

Uniek aan jouw periode was dat het land op slot ging. Covid-19 heeft geprobeerd het feestje te verstoren. Dat verzin je niet als je eraan begint. We hebben de vaccinloze periode gehad, de intelligente en de harde lockdown, de avondklok… Zie dan maar eens om het ontmoetingsvuurtje brandende te houden.
“We hebben steeds opnieuw gekeken naar wat er wél kon. Een stop is in het bestuur nooit aan de orde geweest. Om ons heen zagen we dat er van alles on hold ging en wij bleven doorgaan met wat we deden. Maar dan op afstand, online, hoe dan ook. Wat was veilig en wat was leuk genoeg? In dat verband wil ik behalve het bestuur speciaal Liesbeth noemen, gezien de energie die zij erin heeft gestoken.”

Hoe zie jij de rol van voorzitter?
“Bijdragen aan een prettig klimaat om met elkaar te ondernemen, een sfeer creëren waarin ook mensen die nieuw zijn zich welkom voelen.”

Wat betekent dat?
“Als bestuur, dus als voorzitter, ben je dienend. Dus wil ik oprecht plezier en enthousiasme uitstralen. Wanneer het een kunstje wordt gaan mensen dit aan je zien. Dat wil ik voor zijn. Zes jaar in het bestuur vind ik een mooie tijd. Het besluit had ik dus al eerder genomen. Ik ben een voorstander van afwisseling en verandering.”

Wat ging anders dan je had gedacht?
“Er zat meer aankondigen en presenteren bij dan bij aanvang was voorzien.
Dat de voorzitter ook die rol kreeg, is zo ontstaan. Binnen de kortste tijd was ik zelfs quizmaster geworden. (Lacht). Ik vond het heel leuk om te doen, helemaal geen opgave.”

Wat aan de Businessclub moeten we koesteren?
“De gezellige en open sfeer. Die maakt het mogelijk om gemakkelijk in contact te komen met elkaar. Dat was voor mijzelf destijds ook de aanleiding om me aan te sluiten. En ik ben gelukkig niet weg hoor! De activiteiten hoop ik nog heel vaak te bezoeken.”

Interview: Johan!
16 december 2022