Upgrade Jezelf helpt werkgevers om te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tools en een netwerk van specialisten bieden we een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Daarnaast kunnen, vanaf 1 juli tot 1 januari 2021, werknemers en werkzoekenden wonend in een van de 19 gemeenten van Regio Zwolle een scholingsvoucher aanvragen. Aan deze scholingsvoucher zijn voorwaarden verbonden: de individuele aanvrager woont in een van de 19 gemeenten van Regio Zwolle en heeft voorafgaand een gesprek met een loopbaancoach van het Leerwerkloket. De opleiding wordt aangeboden door een erkende instelling en wordt voor de start van de scholing ingediend. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de opleider betaald en de hoogte van vergoeding hangt af het ontwikkelplan welke samen met de loopbaancoach wordt opgesteld. Er zijn maximaal 250 voucher beschikbaar.

Als werkgever kun je nu een financiële bijdrage aanvragen voor jouw upgradeplan. Hierbij betaal je als werkgever een deel van de investering en het fonds draagt bij tot maximaal 50 procent. De cofinanciering is aan te vragen op twee manieren: via een samenwerkingsverband of individueel.

1. Als een samenwerkingsverband
Samen met andere werkgevers uit jouw sector stel je een activiteitenplan op. Dit kan ook samen met andere partners zoals maatschappelijke organisaties, uitvoeringsorganisaties of onderwijsinstellingen.

Hoe denken jullie samen te kunnen investeren in (toekomstig) personeel? Het programmateam van Regio Zwolle kan je helpen bij het opstellen van dit plan. Net als bij het voorbereiden van jullie aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina van jouw sector. De criteria voor het indienen van een aanvraag vind je onder downloads. De verordening vind je hier.

2. Als individuele werkgever
Ook als individuele werkgever kun je direct je plan voor de ontwikkeling van (toekomstige) werknemers indienen. Het programmateam van Upgrade Jezelf kan je helpen bij het opstellen en indienen van dit plan. De criteria voor het indienen van een aanvraag vind je onder downloads.

Alle info vind je hier.

Subsidie voucher Drenthe. Deze subsidieregeling is een onderdeel van het programma Ik ben Drents Ondernemer en heeft als doel om de Drentse economie te stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenaamde Kennisleverancier kunnen ondernemers gestimuleerd worden tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Daarnaast zijn er nog andere subsidies in Drenthe.